Informacje podstawowe

Oprogramowanie z rodziny GeoNet to aplikacje sieciowe, które adresujemy do firm o potrzebach związanych z rozwiązaniami sieciowymi. GeoNet sprawdza się wszędzie tam, gdzie do pracy wykorzystywane są informacje z bazy danych, do której jednoczesny dostęp musi mieć określona grupa pracowników. Wszyscy oni pracują na tych samych danych mapowych, a zakres możliwych do wykorzystania funkcji może być indywidualnie przydzielony, w zależności od zakresu obowiązków użytkownika. Inne prawa dostępu będzie więc miał dyspozytor bazy transportowej a inne analityk działu kontrolingu.

Aplikacje sieciowe z rodziny GeoNet potrafią sprawnie współpracować z różnymi typami baz danych dzięki czemu wdrożenie systemu nie wymaga zmian w strukturze informatycznej firmy.